Disclaimer

De inhoud van deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Aan de op deze website aangeboden informatie en/of diensten kunnen op geen enkele manier rechten worden ontleend. Afbeeldingen van producten kunnen afwijken van de werkelijkheid. Saunawinkel.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige vorm van schade als gevolg van de juistheid of volledigheid van de informatie op deze website of als gevolg van enige beslissing die op basis van de informatie op deze website is genomen. Voorts aanvaardt Saunawinkel.nl geen enkele aansprakelijkheid voor enige vorm van schade als gevolg van tijdelijke of permanente ontoegankelijkheid van de site of als gevolg van informatie en/of berichten die door gebruikers van de website verzonden worden.

Saunawinkel.nl heeft het recht om de informatie op deze website zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen. Andere websites die door middel van links toegankelijk zijn vanuit deze website zijn niet door Saunawinkel.nl gecontroleerd of goedgekeurd. Saunawinkel.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van websites van derden en voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die op de websites van derden worden aangeboden.

De prijzen zoals vermeld op de website zijn in Euro (€) en inclusief BTW of enige andere van overheidswege opgelegde lasten op de verkoop en levering en exclusief eventuele kostprijsverhoging. Prijzen zijn gebaseerd op levering af magazijn Valkenswaard. Prijs- en productwijzigingen voorbehouden.

Auteursrecht / Copyright Copyright ©2007 Saunawinkel.nl.

Het auteursrecht van de gegevens, afbeeldingen, merken, logo’s, teksten en ander grafisch materiaal op deze website behoort toe aan en blijft bij Saunawinkel.nl of evt. derden. Niets uit deze website mag worden gekopieerd, gedistribueerd dan wel opgeslagen in een gegevensbestand, in enige vorm of enige wijze, hetzij elektronisch, digitaal, mechanisch, handmatig, fotografisch of enige andere wijze, zonder schriftelijke toestemming vooraf van Saunawinkel.nl of evt. derden.

Privacy statement

Saunawinkel.nl biedt bezoekers van deze website de mogelijkheid tot het verzoek om aanpassing of verwijdering van persoonsgegevens uit de database, het verzoek tot het stopzetten van toekomstige informatieverzending of te verklaren om in de toekomst niet langer van onze diensten gebruik te willen maken. Uw reactie kunt u zenden aan info@saunawinkel.nl . Wanneer u de webshop van Saunawinkel.nl bezoekt, verstrekt u ons wellicht bepaalde persoonlijke gegevens zodat wij beter aan uw informatieaanvragen en verwachtingen kunnen voldoen en u van de op deze webshop geboden service gebruik kunt maken. Deze gegevens worden vertrouwelijk opgeslagen en zijn uitsluitend bestemd voor Saunawinkel.nl alsmede voor haar zelfstandige partners en distributeurs ten behoeve van analysedoeleinden en onderzoeken ter verdere optimalisatie van productaanbod en dienstverlening.

Winkelmand

Product menu